Med TALLUX Energistyringsprogram er du rustet til at klare de opgaver som Energistyrelsen pålægger dig som indehaver eller administrator af en større ejendom for at effektivisere og økonomisere med energiforbruget.

Lang de fleste opgaver er automatiseret og for ejendommens beboere betyder det en lettelse at være oprettet som bruger i et intranet-baseret indberetnings- og statistiksystem.

Som administrator kan du hurtigt og nemt få et overblik over ejendommens energiforbrug og sætte ind, såfremt der viser sig et unormalt forbrug i en periode.

Er forbruget ændret vedvarende kan du med rettidigt omhu få reguleret aconto beløb for til gavn for virksomhedens økonomi.

Har ejendommen et samarbejde med en energikonsulent omkring udarbejdelse af energiattester, vil TALLUX Energistyringsprogram være en betydelig lettelse både i hans arbejde, men i høj grad også for den der skal udarbejde varmeregnskabet for ejendommen.


TALLUX er også et brugervenligt regnskabs- og bogføringsprogram. Se her

Tlf. 22 32 61 02


Prøv Demo-regnskabet som:
Beboer  Administrator

Forhandlere søges - god provisionsordning

CVR-nr. 98114955