VIP-Messenger
www.beskedcenter.dk

Intern og ekstern kommunikation
- vigtig information bør være skriftlig

VIP-Messenger er et nemt og smart internetbaseret meddelelsesprogram med aftalekalender, feriekalender, stempelur, der kun fylder ganske lidt på computerskærmen. Systemet kræver ingen programinstallation og kan betjenes fra en hvilken som helst computer i verden via en internetbrowser.

VIP-Messenger virker altså tværs af landegrænser, men er tillige et utroligt velegnet og tidsbesparende værktøj til kommunikation mellem virksomhedens / organisationens ansatte og afdelinger.

Et letforståeligt program, der gør det nemt at få afleveret vigtige beskeder, uden at skulle bruge tid ved telefon, mail eller forstyrrende samtaler.

Via internetbrowseren kan brugerne hele tiden komme i kontakt med kolleger m.fl., og der kan modtages og sendes beskeder på få sekunder. Samtidigt er VIP-Messenger ideel for chefen, når han skal have hurtig kontakt til medarbejderne, og for telefonpasseren, der lynhurtigt og nemt kan få afleveret telefonbeskeder til alle i virksomheden.

Den helt rigtige løsning på alle virksomhedens interne kommunikationsproblemer.

Dele af programmet kan tillige betjenes fra mobiltelefoner (GPRS).

Der er endvidere indbygget elektronisk stempelur til registrering af mødetider og/eller jobfunktioner, feriekalender (incl. fraværsoversigt), påmindelsesfunktion (aftalekalender) samt SMS-interface, der gør det muligt at sende SMS-beskeder fra computeren til alle danske mobiltelefoner. Tekstbeskeder og SMS-beskeder kan også sendes til selvdefinerede grupper af brugere på én gang.

Du er velkommen til at afprøve programmet her: www.beskedcenter.dk/demo (Kaldenavn=Demo - Password=anp2006) og/eller kontakte forhandleren for nærmere oplysninger om programmets funktioner og priser.

Se eks. på skærmbilleder

Bestil en GRATIS og UFORPLIGTENDE prøveperiode.ANPdata & WEBdesign tlf. 22 32 61 02


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V E J L E D N I N G

Man kan oprette sig som 'Ny bruger', når Admin har givet tilladelse til det. Man vælger et unikt kaldenavn og en adgangskode. Der stilles ikke særlige krav til formatet på adgangskoden, men kaldenavnet kan/må ikke indeholde æ, ø og å eller andre specielle tegn.

Brugere der skal kunne modtage SMS-beskeder (kun danske mobiltelefoner) kan evt. tilføje mobilnummmeret i profilen, hvorefter nummeret vil kunne vælges under 'Send besked'

Såfremt der skal være mulighed for at sende SMS-beskeder til andre end de oprettede mobilbrugere, skal der være oprettet en bruger, der benævnes '00000000SMS'. Når denne bruger vælges i "Send besked" kan der sendes en SMS-besked til et selvvalgt mobil-telefonnummer eller til definerede grupper af brugere.

I forbindelse med login har brugere mulighed for at tilmelde (og afmelde) sig grupper, der anvendes ved gruppeforsendelse af tekstbeskeder og SMS-beskeder.

Der er mulighed for at ændre sin adgangskode, hvilket tilrådes gjort med jævne mellemrum. Ved almindeligt logon er det muligt at få forudindtastet kaldenavn og adgangskode ved hjælp af en cookie.

Hovedmenuen består af følgende punkter:

Send besked
Beskeder sendes fra et separat vindue, hvor man enten vælger en enkelt modtager, en SMS-besked eller en gruppe af modtager fra de respektive rullelister. Ved at taste 1. bogstav i navnet (evt. flere gange) rulles der automatisk frem i listen.

Gruppeforsendelser af tekstbeskeder eller SMS-beskeder modtages af de brugere, som er tilmeldt den valgte gruppe.

Beskeder kan afsendes med ENTER-tasten eller ved at klikke på knappen 'Send'. I skrivefeltet kan der laves linieskift med SHIFT + ENTER-tasten.

Besked modtaget
Teksten er kun synlig (rød tekst), når der er ankommet en besked, der venter på at blive læst. Samtidigt høres en jingle, der afspilles indtil beskeden er læst. Lyden kan frakobles /tilkobles ved at klikke en enkelt gang på højttaleren nederst til venstre i menuen.

Den nye besked åbnes i et nyt vindue, hvorfra der er mulighed for at udskrive, slette, eller besvare beskeden. Beskeder sendt fra en mobiltelefon har en lysere baggrund end resten af siden. Ved at vælge 'Besvar' er modtagerfeltet automatisk udfyldt med navnet på den sidste man har modtaget en besked fra.

Beskedcenter
I beskedcenteret er der mulighed for at skrive meddelelser af generel interesse for brugerne. Der kan endvidere uploades filer (gængse filtyper på max. 2,5 mb), som så kan åbnes af alle brugere.
Administrator (Admin) er redaktør for denne 'opslagstavle' og har mulighed for at redigere og slette de oprettede meddelelser. Filer der er ældre end 20 dage bliver slettet i forbindelse med nye uploads.

Administration
Et nyt vindue der indeholder yderligere menupunkter:
a) Rulleliste med alle brugere - inddelt mellem dem der er 'Online' og dem der er 'Offline'.
b) I denne rulleliste kan man vælge et navn og få vist den pågældendes profil var at klikke på 'Vis'. Samme knap brugs til at opdatere antal bruger / onlinebrugere, der står anført øverst på siden.
c) Ens egen profil oprettes eller redigeres ved at vælge 'Min profil'.
d) I 'Se/Slet beskedarkiv' ligger en kopi af samtlige meddelelser siden arkivet sidst er blevet slettet. Det er muligt at få udskrevet meddelelsesarkivet, ligesom man kan markere hele teksten (CTRL+A) og kopiere den (CTRL+C) og evt. indsætte (CTRL+V) teksten i sit eget dokument og gemme det på computeren.
e) Der kan oprettes påmindelser og aftaler.

- Vis profil
Fra personens profil kan man også at sende en besked.

- Min profil
Her indtaster man kontaktoplysninger, som andre har adgang til at se. Feltet SMS-nr. skal udfyldes, såfremt brugeren skal kunne modtage gruppeforsendelser af SMS-beskeder.

- Påmindelser
Her indtaster man enkeltstående aftaler eller gentagne påmindelser. Datoen skal som min. være udfyldt. Er måned og år ikke udfyldt gentages påmindelsen hver måned og hvert år. Man kan tillige vælge at angive et præcist tidspunkt påmindelsen skal aktiveres. Påmindelser aktiveres når dag/måned/år og evt. tidspunkt er opfyldt.

- Slet påmindelser
Kun påmindelser, hvor både dato, måned og år samt evt. tidspunkt er passeret, bliver slettet. Påmindelser der gentages hver måned eller hvert år skal slettes manuelt.

Stempelur
Stempeluret aktiveres ved klik på eget navn øverst på menuen.
Der er mulighed for at bruge stempeluret til registrering af tidspunkter. Det kan f.eks. være arbejdstider (mødetider og sluttider) eller start- og sluttider for bestemte jobopgaver. Der kan angives en kort tekst ved hver registrering. Der føres en logbog over de indtastede tider.
'Admin' kan se alle medarbejderes indtastninger samt foretage sletninger. 'Admin' kan endvidere foretage indtastninger på andres vegne.

Feriekalender
Feriekalenderen aktiveres ved klik på eget navn øverst på menuen.
I den elektronisk Feriekalender, kan der indtastes registreringer om fravær, som f.eks. ferie og sygefravær.
Kalenderen kan ses af alle og alle kan sende forslag til 'Admin' om nye registreringer til kalenderen, men kun 'Admin' og udnævnte 'co-Admins' kan lave tilføjelser i kalenderen.
Kalendervisningen opdateres en gang pr. minut. Såfremt Beskedcenteret bliver afsluttet vil kalendervisningen ligeledes blive afsluttet, og der skiftes til DEMO-visning.

Administrator (Admin)
Den udnævnte administrator har sin egen menu, der kræver adgangskode. I denne menu kan Admin:
· slette brugere
· give tilladelse til oprettelse af nye bruger
· redigere i Beskedcenteret (opslagstavlen)
· redigere i fremdaterede beskeder til Beskedcenteret
· oprette og slette 'GRUPPER'
· se og redigere SMS-logbogen
Endvidere har Admin rettigheder til at se og slette data i stempeluret samt at indtaste registreringer i Feriekalender/Fraværskalender.

Mobiltelefon
Allerede oprettede brugere kan anvende funktionerne 'Send besked' og 'Besked modtaget' fra en mobiltelefon med GPRS fra adressen:

'beskedcenter.dk/KUNDEMAPPE/wap.htm'

Oprettelse af en ny bruger samt ændring af adgangskode kan ikke ske fra en mobiltelefon men alene fra en computer.

Auto / Manuel
Som udgangspunkt er 'Manuel' valgt, og dette betyder, at man skal klikke på 'Check' for at undersøge om der er kommet nye beskeder. Vælges 'Auto' vil der for hver 60 sekunder checkkes for nye beskeder. Vær opmærksom på, at 'Auto'-indstillingen medfører en øget trafik på mobiltelefonenens GPRS-forbindelse.

Send besked
Beskeder sendes fra et separat vindue, hvor man vælger modtageren fra en rulleliste med ens kontaktpersoner. Brug telefonens navigationstaster til at rulle frem til det ønskede navn.

Beskeden sendes ved at klikke på knappen 'Send'.

Besked modtaget
Teksten er kun synlig, når der er ankommet en besked, der venter på at blive læst.

Den nye besked åbnes i et nyt vindue, hvorfra der er mulighed for at slette eller besvare beskeden. Ved at vælge 'Besvar' er modtagerfeltet automatisk udfyldt med navnet på den sidste man har modtaget en besked fra.

Når man modtager en fil, kan den gemmes på mobiltelefonen ved at klikke på beskedteksten. Filen kan så (forudsat at mobiltelefonen genkender det pågældende filformat) senere åbnes fra det sted, hvor den blev gemt.

Vær opmærksom på, at du skal betale dit telefonselskab sædvanliger takster for at bruge GPRS / WAP. Oplysninger om takster (tidstakst og/eller trafiktakst) kan du få oplyst hos dit mobiltelefonselskab.

I mange tilfælde er der penge at spare ved at bruge VIP-Messenger (IMMS)* frem for at sende SMS'er.

*) IMMS står for Internet Mobile Message Service

God fornøjelse!

ANPdata & WEBdesign
TLF. 22 32 61 02